NIEUW

FVVD voor directe democratie

Het is een plan dat gaat over directe democratie, via een online stemsysteem dat beveiligd is via blockchain technologie.

Ja, er schuilen gevaren aan technologie, maar het grootste gevaar schuilt in de machtspiramide. Dat systeem moet op de schop en worden omgedraaid. Dat kan alleen als dat slim geregeld wordt. De macht moet niet naar een centraal punt lopen, maar macht moet naar het volk lopen.

We gaan het anders doen!

Compleet anders! En daarbij is uw hulp nodig. Eerst een paar vragen:

 • Wilt u dat u of uw kinderen in een digitale gevangenis komen te leven?
 • Wilt u dat u of uw kinderen een vaccin opgedrongen gaan krijgen waarvan u niet weet wat er in zit anders dan wat “de experts” u vertellen?
 • Wilt u in een staatsafhankelijk communistisch systeem gedrongen worden waarin alles via Big Data gemonitord wordt?

Nee? Dan is nu de tijd om het systeem zoals we dat kennen op de schop te doen! Tijd voor een vrij land met directe democratie: een nieuwe manier van samenleven. Tijd om het marionetten kabinet en de kroon af te schaffen.

De schijndemocratie

Het oude systeem is gebaseerd op schijndemocratie, waarbij alle marionetten in de politieke partijen lijken te zijn opgeleid om slechts en alleen de kroon te dienen en het volk de illusie van keuze aan te bieden.

Zij bieden voor elke mening en elke smaakje in de maatschappij de keuze die bij die groep past en debatteren via schijnbare tegenstelling om achter de schermen dezelfde macht en agenda te verdedigen.

Oppositie, links, rechts, liberaal, allen zweren zij trouw aan de kroon en de felle discussies in de media, de discussies ten tijde van verkiezingen; die zijn er slechts om het volk te doen blijven geloven dat hun stem gehoord wordt.

De democratie zoals wij die ons gehele leven hebben gekend is een farce. We leven in een collectieve hypnose, een collectieve blindheid.

Geloof dat het anders kan

Omdat we van jongs af aan in een maatschappelijk systeem leven, weten we niet beter. Het is onze conditionering waaraan we vastklampen.

“We hebben nu eenmaal een bestuur nodig en dan is democratie toch echt de beste vorm. Hoe meer centraal geregeld hoe meer uniform de afspraken en dat is handig”, zo denken we.

“Dan gebruikt iedereen hetzelfde asfalt, hebben we goed openbaar vervoer, is de belasting netjes geregeld en hebben we in alle facetten van ons leven goede stroomlijning.”

Voor sommigen heeft de keizer echt kleren aan

Sommige mensen zien echt niet dat de keizer geen kleding aan heeft. Zij geloven heilig in het systeem zoals we het kennen en velen zijn er zelf ook in hun gehele hebben en houden van afhankelijk.

Pas ten tijde van de coronacrisis gaan sommigen zien dat we langzamerhand richting een technocratisch communistisch systeem gemanipuleerd worden. Anderen zullen dit als een noodzakelijke vooruitgang zien; een vooruitgang die kan worden gehandhaafd om toekomstige pandemieën te voorkomen en het milieu te redden.

Maar moet daarvoor een bevolking in een technologisch controle-web geplaatst worden of zijn de meeste problemen in de wereld juist een gevolg van machtswellustige rijken die geld verdienen aan geneesmiddelen, olie, massa productie enzovoort?

De kroon, ons koningshuis

Ons koningshuis heeft daar een aardige rol in gespeeld. Zij danken hun macht en kapitaal voornamelijk aan grondstofdelving en olie. Dan hebben we het even niet over duistere zaken uit het verleden.

En aan wie zweren politici trouw? Aan ‘de kroon’. Zij zweren trouw aan een machtsblok dat alle wetten ondertekent en aan wie rechters, ambtenaren, advocaten en politie trouw zweren. Zij zweren geen trouw aan het volk, maar aan de kroon.

Die kroon regeert bij “de gratie God’s”. Niemand kan die gratie God’s aantonen en dus is die macht een wassen neus.

Het is een geloofssysteem waarmee iedereen in de maatschappij geconditioneerd is, omdat ouders en grootouders, familie en vrienden: Iedereen is met dezelfde leugen geconditioneerd en weet dus niet beter.

Vertrouwensshift

We kunnen blijven vertrouwen op het heersende systeem, dat steeds verder centraliseert of we kunnen gaan vertrouwen dat wanneer we zelf de touwtjes in handen nemen, we zaken ook heel goed kunnen regelen. We kunnen niet in één keer alle technische middelen waaraan we gewend zijn weg gooien, we kunnen niet allemaal ineens zonder infrastructuur en organisatie leven. Wel kunnen we het bestuur ervan en de beslissingslijnen omdraaien.

Een overheid moet uit echte volksvertegenwoordigers bestaan die niet trouw zweren aan de kroon, maar aan de mensheid. De mensheid moet directe inspraak krijgen in beslissingen. Gelooft u dat dat niet kan, omdat te veel mensen te weinig kennis van te veel verschillende zaken hebben? Dat is een goed argument, maar misschien moeten veel zaken gewoon versimpeld worden.

Wil het volk geen schaalvergroting, dan komt er geen schaalvergroting. Vindt het volk dat media steeds meer op propaganda begint te lijken, dan moet dat op zijn kop. Wil het volk geen censuur, dan komt er geen censuur. Enzovoort, enzovoort.

Omkering van de machtsstructuur

Maar alles begint met het omdraaien van de machtslijntjes. Die moeten naar het volk lopen in plaats van naar de kroon. Die moeten naar de mens lopen; naar de menselijkheid. Direct door het volk verkozen bestuurders moeten worden verkozen via directe stemmen en zij zweren trouw aan het volk. Ook alle rechters, ambtenaren, politie, militairen, advocaten, enzovoort. Allen moeten trouw zweren aan het volk en allen kunnen door een meerderheid afgezet worden.

De directe democratie

Directe democratie kan worden mogelijk gemaakt door technologie. Blockchain technologie kan er voor zorgen dat je onhackbaar en onvervalst de stem van het volk kunt laten spreken. Zijn dat niet een beetje bizarre ideeën? Kan daar wel draagvlak voor zijn? Als u hoort dat Elon Musk er voorstander van is, spitst u dan ineens de oren?

Stemmen vanuit ‘the cloud’

Iedereen die wil stemmen, mag dus meebeslissen over de goedkeuring van wetten en wetten krijgen een houdbaarheidsdatum. Stemmen geschied via je computer of telefoon gekoppeld aan een soort identificatie. Allereerst zouden we de gehele lijst aan wetten die er nu is moeten herkeuren: ‘mag blijven’ of ‘moet weg’. Ja, vereenvoudiging en simplificering in plaats van de wollige complexiteit van nu.

Pro’s en con’s

Dat betekent ook dat we grote multinationals aan een vergelijkbaar systeem moeten hangen. We zouden immers af moeten willen van de macht van mensen als Bill Gates. Ook daar kan dezelfde omkering van de macht geschieden.

De con’s

De con’s zijn makkelijk op te noemen. We zouden technologie en big data juist moeten afremmen en zo voeden we mogelijk dat systeem.

Is Elon Musk niet degene die ons brein in the cloud wil hangen en met AI doen verbinden. Heeft Bill gates niet patent 2020-060606 aangevraagd waarmee hij van ons brein een block in de blockchain wil maken? Ja, maar dat kunnen we wegstemmen. We kunnen de technologie afremmen en van AI ontwikkelaars eisen dat ze de AI geen vrij spel geven.

Het wordt in de ogen van velen misschien lastig om elke wet of elke beslissing aan het volk voor te leggen. Dan zouden mensen een dagtaak hebben aan al die beslissingen en uiteindelijk ongeïnteresseerd kunnen raken. Het kan echter ook betekenen dat bestuurders juist worden gewaardeerd of afgerekend op eenvoud en bondigheid in plaats van de wollige communicatie die we nu van ze gewend zijn. Zij moeten dus eenvoudig en helder werk leveren en dus hebben we ander type bestuurders nodig.

Dat wat negatief lijkt, moet feitelijk leiden tot een positieve verandering: regelgeving gaat zo van kwantiteit naar kwaliteit.

De pro’s

De pro’s zijn dat we de rem kunnen zetten op schaalvergroting en centralisering en van complexiteit naar eenvoud gaan. Een ander pro is dat we echte volksvertegenwoordigers krijgen in plaats van mensen die heimelijk het grote geld en de kroon vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordiging moet weer worden wat de echte betekenis van dat woord is.

Zo doe je dat

We beginnen met het afwijzen van het ongrondrechtelijk systeem waarin we nu zitten. Ongrondrechtelijk betekent dat het indruist tegen de grondrechten van de menselijkheid.

De grondwet is ondertekend door de kroon en ook wetten worden ondertekend door de kroon. In de coronacrisis hebben we gezien dat overheden veelal de grondwet negeren en snel nieuwe wetten bedenken die de grondwet overschrijven. We moeten terug naar het principe grondrecht in plaats van het principe wetten. Gebaseerd op dat grondrecht, heeft iedereen gelijke rechten. Daarom is de directe democratie de oplossing.

Stap 1

 • Stap 1 is dus het oude systeem gebaseerd op de kroon en de schijn van democratie afwijzen. Dat betekent dat we ons moeten stellen op het standpunt dat de autoriteit die we denken dat bestaat, ongrondrechtelijk is. Er bestaat geen gratie God’s en er moet trouw gezworen worden aan het volk.
 • Dat betekent dat we bestraffing, controle en beboeting kunnen afwijzen met het standpunt:
 • “Niemand heeft autoriteit over mij omdat grondwetten en wetten getekend zijn door de kroon. Die kroon baseert zich op de gratie God’s. Alle instituten als rechtbanken, belastingdienst, inspectie etcetera, zweren trouw aan de kroon. Alle rechters, politici, leger, politie enzovoort, zweren trouw aan de kroon. Zij hebben geen autoriteit over ons.”
 • Stap 1 is dus het afwijzen van elke autoriteit, het afwijzen van boetes en straffen en het afwijzen van belastingplicht. We moeten het oude systeem laten vallen.
 • Komt u voor de rechtbank, dan kunt u de rechter erop wijzen dat hij trouw zweert aan de kroon (gratie God’s) en dus geen autoriteit over u heeft. U kunt wijzen op de wet die getekend is door de kroon (gratie God’s). U bent vrij om te gaan.

Stap 2

 • We bouwen een nieuw systeem op, middels het uitbrengen van een petitie die door zoveel mogelijk mensen hier op de site getekend wordt. Die petitie wordt gestuurd naar de zittende regering en de kroon en stelt dat zij moeten aftreden.
 • We stoppen met tv kijken, naar media en politici te luisteren en we beseffen ons dat social media ook een tool in de hand van de zittende macht is.
 • We wijzen de macht van lokaal bestuur, landelijk bestuur en van Brussel af en beginnen van nul af aan.
 • De ministeries kunnen blijven bestaan en zij moeten alleen een verslag publiceren van hun financiële huishouding. De leiders van deze ministeries moeten trouw zweren aan het volk en moeten direct beginnen met het herzien van vrijheidsbeperkende maatregelen en wetten.
 • Het Ministerie van Financiën moet met 1 druk op de knop laten zien wat er in de belastingpot zit en hoeveel schulden er zijn gemaakt.
 • Die schulden moeten worden afgewezen en op nul gezet. We stappen direct over op de bitcoin en laten de euro en de dollar los. Daarmee moet ook de macht en invloed van de Europese centrale bank en andere banken komen te vervallen. Zij drukten geld uit het niets en dat fiat geldsysteem is failliet.
 • “De staatsschuld moet per direct worden afgewezen en op nul gezet.”
 • Het volk krijgt 1 week de kans een bitcoinrekening te openen en het Ministerie van Financiën stort iedereen per direct een bedrag ter waarde van 1 bitcoin.
 • De bitcoin geeft de dekking. Geen fiat geld meer, maar een nieuwe gedekte munt, waarbij de bitcoin de nieuwe “goudstandaard” vormt.
 • Iedereen krijgt een basisinkomen. Dat lijkt op het communistisch systeem waar nu door overheden naar toegewerkt wordt, maar omdat de machtslijn naar het volk loopt en directe democratie wordt ingesteld, wordt het gevaar voor totalitair bestuur verkleind.
 • Winkeliers en bedrijven krijgen een maand de tijd om een systeem te installeren waarmee bitcoin betaling mogelijk wordt, maar accepteren per direct directe bitcoin transacties als betaalmiddel.

Stap 3

 • Het ministerie van binnenlandse zaken krijgt 1 maand de tijd om een blockchain direct-stemsysteem op te tuigen, waarmee wetten aan het volk kunnen worden voorgelegd voor afwijzing of herziening.
 • DigiD kan worden toegepast om te stemmen, maar de verdere digitalisering via gezichtsherkenning of een digitaal vaccinatie certificaat kan alleen worden goedgekeurd door het volk.
 • Alle bestaande wetgeving is per direct ongeldig. We gaan een time out fase inlasten. Handhavers, rechters, leger, politie en justitie staken per direct hun werkzaamheden.

Stap 4

 • Het ministerie van binnenlandse zaken moet daarnaast binnen een maand een blockchain stemsysteem presenteren, waarmee het volk direct haar eigen volksvertegenwoordigers kan aandragen.
 • Er zal 1 volksvertegenwoordiger per ministerie worden aangesteld en die volksvertegenwoordiger kan worden verkozen via de meeste stemmen vanuit het blockchain stemsysteem.

Stap 5

 • Deze nieuwe leiders moeten per direct aan de slag en rapporteren wekelijks aan het volk via een directe communicatie op YouTube of andere social media.
 • Zij maken per direct en overzicht van de hoeveelheid wetten en zorgen ervoor dat de huidige wirwar en hoeveelheid aan wetten wordt ontbonden en wordt samengevat in een aantal dat maximaal vijftig per ministerie is.
 • De nieuwe basisregels worden als nieuwe ‘samenlevingsregels’ aan het volk gepresenteerd via een regel en een samenvatting van 1000 woorden.
 • Het volk mag deze ‘samenlevingsregels’ via het blockchain stemsysteem goedkeuren, afwijzen of terugsturen voor herziening.

Stap 6

 • De media moet per direct stoppen met het uitzenden van nieuws en discussie programma’s. Er moet een totale media time out komen tot dat de nieuwe volksvertegenwoordigers het gehele systeem herzien hebben.
 • Zij moeten dan ook het gehele media bestel en alle kranten onder de loep nemen en ook daar zorgen dat er gewerkt wordt voor het volk in plaats van voor de oude gevestigde order.

* footnote

Het platleggen van de belastingplicht is tijdelijk. Het is een opschorting. Waar komen alle tientallen miljarden ineens vandaan die tijdens de coronacrisis de bevolking uit de brand moet helpen? Dat geld wordt uit het niets gedrukt. Het gehele financiële systeem is gebaseerd op fiat geld (niet gedekt door iets fysieks en bodemloos bijgedrukt).

Natuurlijk is het platleggen van de belastingplicht niet definitief. Het is tijdelijk, totdat de nieuwe volksvertegenwoordigers (die dan echt het volk vertegenwoordigen) gepositioneerd zijn op de ministeries en het gehele systeem opgeschoond kan worden en gereset wordt.

Het stopzetten van belastingplicht zal dan ook niet definitief zijn, maar het systeem moet opgeschoond worden van de miljarden die richting de EU en richting de ECB stromen.

De uitvoering

Hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Dat begint met een nogal duidelijke petitie, waarin u zelf kunt uitspreken dat u de verandering wilt zijn. We kunnen spreken over bewustzijn en ontwaking, maar de enige verandering komt van daden. Lees hier de punten uit de petitie en breng vervolgens ook uw stem uit. Alleen samen kunnen we een de verandering brengen en dat begint allemaal bij eigen inzet.

Met deze petitie verklaren wij:

 1. Dat de kroon machteloos is
 2. Dat de regering haar taken direct moet neerleggen
 3. Dat alle wetten en regels per direct ongeldig zijn en worden herzien
 4. Dat alle handhaving per direct wordt opgeschort
 5. Dat belasting invorderingen per direct worden opgeschort
 6. Dat boetes ongeldig zijn en invorderingen worden opgeschort
 7. Dat politie, justitie, leger, rechters, handhavers, inspecteurs en alle ambtenaren trouw moeten zweren aan het volk
 8. Dat de staatsschuld ongeldig is
 9. Dat de schuldeisen van de ECB en andere schuldeisers ongeldig zijn
 10. Dat er een directe democratie komt (zoals hier beschreven)

Met deze petitie eisen wij:

 1. Directe beëindiging werkzaamheden van koning, koningin, leden van de eerste en tweede kamer en kabinetsleden
 2. Directe ontwikkeling – en levering binnen 1 maand – van een blockchain stemsysteem door het ministerie van Financiën, waarmee nieuwe volksvertegenwoordigers kunnen worden gekozen (één vertegenwoordiger per ministerie, aan te rijken en omhoog te stemmen via een blockchain stemsysteem)
 3. Dat het ministerie van Financiën iedere Nederland binnen 1 week een bedrag ter waarde van 1 bitcoin stort
 4. Publiekelijke berechting van de kroon en politici via het blockchain stemsysteem, inclusief de omvang en inhoud van de straf

Signings

0

Goal

0

You may also like...

Popular Articles...