DIRECTE DEMOCRATIE

Blockchain stemmen biedt de oplossing

De directe democratie

Directe democratie kan worden mogelijk gemaakt door technologie. Blockchain technologie kan er voor zorgen dat je onhackbaar en onvervalst de stem van het volk kunt laten spreken.

Zijn dat niet een beetje bizarre ideeën? Kan daar wel draagvlak voor zijn? Als u hoort dat Elon Musk er voorstander van is, spitst u dan ineens de oren?

Stemmen vanuit ‘the cloud’

Iedereen die wil stemmen, mag dus meebeslissen over de goedkeuring van wetten en wetten krijgen een houdbaarheidsdatum.

Stemmen geschied via je computer of telefoon gekoppeld aan een soort identificatie.

Allereerst zouden we de gehele lijst aan wetten die er nu is moeten herkeuren: ‘mag blijven’ of ‘moet weg’

Ja vereenvoudiging en simplificering in plaats van de wollige complexiteit van nu.

Pro’s en con’s

Dat betekent ook dat we grote multinationals aan een vergelijkbaar systeem moeten hangen. We zouden immers af moeten willen van de macht van mensen als Bill Gates. Ook daar kan dezelfde omkering van de macht geschieden.

De con’s

De con’s zijn makkelijk op te noemen. We zouden technologie en big data juist moeten afremmen en zo voeden we mogelijk dat systeem.

Is Elon Musk niet degene die ons brein in the cloud wil hangen en met AI doen verbinden. Heeft Bill gates niet patent 2020-060606 aangevraagd waarmee hij van ons brein een block in de blockchain wil maken? Ja, maar dat kunnen we wegstemmen. We kunnen de technologie afremmen en van AI ontwikkelaars eisen dat ze de AI geen vrij spel geven.

Het wordt in de ogen van velen misschien lastig om elke wet of elke beslissing aan het volk voor te leggen. Dan zouden mensen een dagtaak hebben aan al die beslissingen en uiteindelijk ongeïnteresseerd kunnen raken.

Het kan echter ook betekenen dat bestuurders juist worden gewaardeerd of afgerekend op eenvoud en bondigheid in plaats van de wollige communicatie die we nu van ze gewend zijn. Zij moeten dus eenvoudig en helder werk leveren en dus hebben we ander type bestuurders nodig.

Dat wat negatief lijkt, moet feitelijk leiden tot een positieve verandering: regelgeving gaat zo van kwantiteit naar kwaliteit.

De pro’s

De pro’s zijn dat we de rem kunnen zetten op schaalvergroting en centralisering en van complexiteit naar eenvoud gaan.

Een ander pro is dat we echte volksvertegenwoordigers krijgen in plaats van mensen die heimelijk het grote geld en de kroon vertegenwoordigen.

Volksvertegenwoordiging moet weer worden wat de echte betekenis van dat woord is.

De directe democratie kan heel snel geïnstalleerd worden