DE VERANDERING BEGINT

Verandering begint met het geloof dat het anders kan

Geloof dat het anders kan

Omdat we van jongs af aan in een maatschappelijk systeem leven, weten we niet beter. Het is onze conditionering waaraan we vastklampen.

We hebben nu eenmaal een bestuur nodig en dan is democratie toch echt de beste vorm. Hoe meer centraal geregeld hoe meer uniform de afspraken en dat is handig.

Dan gebruikt iedereen hetzelfde asfalt, hebben we goed openbaar vervoer, is de belasting netjes geregeld en hebben we in alle facetten van ons leven goede stroomlijning.

Voor sommigen heeft de keizer echt kleren aan

Sommige mensen zien echt niet dat de keizer geen kleding aan heeft. Zij geloven heilig in het systeem zoals we het kennen en velen zijn er zelf ook in hun gehele hebben en houden van afhankelijk.

Pas ten tijde van de coronacrisis gaan sommigen zien dat we langzamerhand richting een technocratisch communistisch systeem gemanipuleerd worden. Anderen zullen dit als een noodzakelijke vooruitgang zien; een vooruitgang die kan worden gehandhaafd om toekomstige pandemieën te voorkomen en het milieu te redden.

Maar moet daarvoor een bevolking in een technologisch controleweb geplaatst worden of zijn de meeste problemen in de wereld juist een gevolg van machtswellustige rijken die geld verdienen aan geneesmiddelen, olie, massaproductie enzovoort?

De kroon, ons koningshuis

Ons koningshuis heeft daar een aardige rol in gespeeld. Zij danken hun macht en kapitaal voornamelijk aan grondstofdelving en olie. Dan hebben we het even niet over duistere zaken uit het verleden.

En aan wie zweren politici trouw? Aan ‘de kroon’. Zij zweren trouw aan een machtsblok dat alle wetten ondertekent en aan wie rechters, ambtenaren, advocaten en politie trouw zweren. Zij zweren geen trouw aan het volk, maar aan de kroon.

Die kroon regeert bij “de gratie God’s”. Niemand kan die gratie God’s aantonen en dus is die macht een wassen neus.

Het is een geloofssysteem waarmee iedereen in de maatschappij geconditioneerd is, omdat ouders en grootouders, familie en vrienden: Iedereen is met dezelfde leugen geconditioneerd en weet dus niet beter.

Vertrouwensshift

We kunnen blijven vertrouwen op het heersende systeem, dat steeds verder centraliseert of we kunnen gaan vertrouwen dat wanneer we zelf de touwtjes in handen nemen, we zaken ook heel goed kunnen regelen.

We kunnen niet in één keer alle technische middelen waaraan we gewend zijn weg gooien, we kunnen niet allemaal ineens zonder infrastructuur en organisatie leven. Wel kunnen we het bestuur ervan en de beslissingslijnen omdraaien.

Een overheid moet uit echte volksvertegenwoordigers bestaan die niet trouw zweren aan de kroon, maar aan de mensheid. De mensheid moet directe inspraak krijgen in beslissingen.

Gelooft u dat dat niet kan, omdat te veel mensen te weinig kennis van te veel verschillende zaken hebben? Dat is een goed argument, maar misschien moeten veel zaken gewoon versimpeld worden.

Wil het volk geen schaalvergroting, dan komt er geen schaalvergroting. Vindt het volk dat media steeds meer op propaganda begint te lijken, dan moet dat op zijn kop. Wil het volk geen censuur, dan komt er geen censuur. Enzovoort, enzovoort.

Omkering van de machtsstructuur

Maar alles begint met het omdraaien van de machtslijntjes. Die moeten naar het volk lopen in plaats van naar de kroon. Die moeten naar de mens lopen; naar de menselijkheid.

Direct door het volk verkozen bestuurders moeten worden verkozen via directe stemmen en zij zweren trouw aan het volk. Ook alle rechters, ambtenaren, politie, militairen, advocaten, enzovoort. Allen moeten trouw zweren aan het volk en allen kunnen door een meerderheid afgezet worden.

Hoe dat technologische gezien eenvoudig te realiseren valt leest u hier..

De verandering begint vandaag