DE MACHT BIJ HET VOLK

Zelf kiezen nieuwe leiders via aanmelden kandidaten en online stemmen

Zo doe je dat

We beginnen met het afwijzen van het ongrondrechtelijk systeem waarin we nu zitten. Ongrondrechtelijk betekent dat het indruist tegen de grondrechten van de menselijkheid.

De grondwet is ondertekend door de kroon en ook wetten worden ondertekend door de kroon. In de coronacrisis hebben we gezien dat overheden veelal de grondwet negeren en snel nieuwe wetten bedenken die de grondwet overschrijven.

We moeten terug naar het principe grondrecht in plaats van het principe wetten. Gebaseerd op dat grondrecht, heeft iedereen gelijke rechten. Daarom is de directe democratie de oplossing.

Stap 1

 • Stap 1 is dus het oude systeem gebaseerd op de kroon en de schijn van democratie afwijzen. Dat betekent dat we ons moeten stellen op het standpunt dat de autoriteit die we denken dat bestaat, ongrondrechtelijk is. Er bestaat geen gratie God’s en er moet trouw gezworen worden aan het volk.
 • Dat betekent dat we bestraffing, controle en beboeting kunnen afwijzen met het standpunt:
 • “Niemand heeft autoriteit over mij omdat grondwetten en wetten getekend zijn door de kroon. Die kroon baseert zich op de gratie God’s. Alle instituten als rechtbanken, belastingdienst, inspectie etcetera, zweren trouw aan de kroon. Alle rechters, politici, leger, politie enzovoort, zweren trouw aan de kroon. Zij hebben geen autoriteit over ons.”
 • Stap 1 is dus het afwijzen van elke autoriteit, het afwijzen van boetes en straffen en het (tijdelijk*) afwijzen van belastingplicht. We moeten het oude systeem laten vallen.
 • Komt u voor de rechtbank, dan kunt u de rechter erop wijzen dat hij trouw zweert aan de kroon (gratie God’s) en dus geen autoriteit over u heeft. U kunt wijzen op de wet die getekend is door de kroon (gratie God’s). U bent vrij om te gaan.

Stap 2

 • We bouwen een nieuw systeem op, middels het uitbrengen van een petitie die door zoveel mogelijk mensen hier op de site getekend wordt. Die petitie wordt gestuurd naar de zittende regering en de kroon en stelt dat zij moeten aftreden.
 • We stoppen met tv kijken, naar media en politici te luisteren en we beseffen ons dat social media ook een tool in de hand van de zittende macht is.
 • We wijzen de macht van lokaal bestuur, landelijk bestuur en van Brussel af en beginnen van nul af aan.
 • De ministeries kunnen blijven bestaan en zij moeten alleen een verslag publiceren van hun financiële huishouding. De leiders van deze ministeries moeten trouw zweren aan het volk en moeten direct beginnen met het herzien van vrijheidsbeperkende maatregelen en wetten.
 • Het Ministerie van Financiën moet met 1 druk op de knop laten zien wat er in de belastingpot zit en hoeveel schulden er zijn gemaakt.
 • Die schulden moeten worden afgewezen en op nul gezet. We stappen direct over op de bitcoin en laten de euro en de dollar los. Daarmee moet ook de macht en invloed van de Europese centrale bank en andere banken komen te vervallen. Zij drukten geld uit het niets en dat fiat geldsysteem is failliet.
 • “De staatsschuld moet per direct worden afgewezen en op nul gezet.”
 • Het volk krijgt 1 week de kans een bitcoinrekening te openen en het Ministerie van Financiën stort iedereen per direct een bedrag ter waarde van 1 bitcoin.
 • De bitcoin geeft de dekking. Geen fiat geld meer, maar een nieuwe gedekte munt, waarbij de bitcoin de nieuwe “goudstandaard” vormt.
 • Iedereen krijgt een basisinkomen. Dat lijkt op het communistisch systeem waar nu door overheden naar toegewerkt wordt, maar omdat de machtslijn naar het volk loopt en directe democratie wordt ingesteld, wordt het gevaar voor totalitair bestuur verkleind.
 • Winkeliers en bedrijven krijgen een maand de tijd om een systeem te installeren waarmee bitcoin betaling mogelijk wordt, maar accepteren per direct directe bitcoin transacties als betaalmiddel.

Stap 3

 • Het ministerie van binnenlandse zaken krijgt 1 maand de tijd om een blockchain direct-stemsysteem op te tuigen, waarmee wetten aan het volk kunnen worden voorgelegd voor afwijzing of herziening.
 • DigiD kan worden toegepast om te stemmen, maar de verdere digitalisering via gezichtsherkenning of een digitaal vaccinatie certificaat kan alleen worden goedgekeurd door het volk.
 • Alle bestaande wetgeving is per direct ongeldig. We gaan een time out fase inlasten. Handhavers, rechters, leger, politie en justitie staken per direct hun werkzaamheden.

Stap 4

 • Het ministerie van binnenlandse zaken moet daarnaast binnen een maand een blockchain stemsysteem presenteren, waarmee het volk direct haar eigen volksvertegenwoordigers kan aandragen.
 • Er zal 1 volksvertegenwoordiger per ministerie worden aangesteld en die volksvertegenwoordiger kan worden verkozen via de meeste stemmen vanuit het blockchain stemsysteem.

Stap 5

 • Deze nieuwe leiders moeten per direct aan de slag en rapporteren wekelijks aan het volk via een directe communicatie op YouTube of andere social media.
 • Zij maken per direct en overzicht van de hoeveelheid wetten en zorgen ervoor dat de huidige wirwar en hoeveelheid aan wetten wordt ontbonden en wordt samengevat in een aantal dat maximaal vijftig per ministerie is.
 • De nieuwe basisregels worden als nieuwe ‘samenlevingsregels’ aan het volk gepresenteerd via een regel en een samenvatting van 1000 woorden.
 • Het volk mag deze ‘samenlevingsregels’ via het blockchain stemsysteem goedkeuren, afwijzen of terugsturen voor herziening.

Stap 6

 • De media moet per direct stoppen met het uitzenden van nieuws en discussie programma’s. Er moet een totale media time out komen tot dat de nieuwe volksvertegenwoordigers het gehele systeem herzien hebben.
 • Zij moeten dan ook het gehele media bestel en alle kranten onder de loep nemen en ook daar zorgen dat er gewerkt wordt voor het volk in plaats van voor de oude gevestigde order.

* footnote

Het platleggen van de belastingplicht is tijdelijk. Het is een opschorting.

Waar komen alle tientallen miljarden ineens vandaan die tijdens de coronacrisis de bevolking uit de brand moet helpen?

Dat geld wordt uit het niets gedrukt. Het gehele financiële systeem is gebaseerd op fiat geld (niet gedekt door iets fysieks en bodemloos bijgedrukt).

Natuurlijk is het platleggen van de belastingplicht niet definitief. Het is tijdelijk, totdat de nieuwe volksvertegenwoordigers (die dan echt het volk vertegenwoordigen) gepositioneerd zijn op de ministeries en het gehele systeem opgeschoond kan worden en gereset wordt.

Het stopzetten van belastingplicht zal dan ook niet definitief zijn, maar het systeem moet opgeschoond worden van de miljarden die richting de EU en richting de ECB stromen.

Eenvoud en helderheid wordt het nieuwe leiderschap