NIEUW

via online stemmen

Directe democratie is de oplossing uit de huidige horror waarin de Nederlandse regering ons land heeft gestort. Het is een vorm van democratie waarin het volk via online (beveiligd) stemmen direct haar volksvertegenwoordigers kiest. Mensen met reorganisatie- en leiderschap kwaliteiten worden omhoog gestemd. Diegene met de meeste stemmen wint de ministerspost. Dat zelfde geldt voor een minister president.

Wetten moeten worden herzien en in heldere eenvoudige terminologie aan het volk worden voorgelegd ter goed- of afkeuring. Wetten krijgen een houdbaarheidsdatum en kunnen bij verloop van die datum worden weggestemd of automatisch worden verlengd. Een goede wet blijft. Een slechte wet verdwijnt.


Directe democratie kun je opbouwen terwijl de zittende regering er nog is. Het is een slimme vorm van verzet die direct concreet kan worden. Een stille en snelle revolutie. Je wacht niet op verkiezingen, maar organiseert zelf je verkiezing direct online.


Het kan direct concreet worden, omdat je bestaande maatschappelijke structuren in tact houdt, maar de leiders via online stemmen vervangt. Marionetten van de kroon worden vervangen door managers uit het volk.

Stemsystemen die veiligheid bieden en die de kandidaatverkiezingen kunnen regelen bestaan. Ideaal zou zijn om dit via de blockchain of via koppeling aan je DigiD te doen, maar omdat we niet van de zittende regering moeten verwachten dat zij mee zullen werken kunnen we dit zelf alvast regelen. De FVVD levert hiervoor alvast het platform.

Kettingbrief

Onderstaande brief legt het haarfijn uit en is een kettingbrief die u direct zou kunnen sturen aan uw vrienden of kennissen:

Hoe gaat dat werken?

Er zijn veel vragen over hoe zo’n politieke systeem zal gaan werken, maar de essentie is:

  1. dat het snel implementeerbaar is
  2. dat het de meest eerlijke vorm van democratie is
  3. dat je het financiële systeem weer solide kan maken

Dit laatste kan door bijvoorbeeld een digitale (en eventueel papieren) gulden te introduceren. Die gulden is dan gedekt door een standaard die de geldontwaarding van nu tegengaat. Die koppeling vormt de nieuwe “goudstandaard”. Dat kan fysiek goud zijn of dat kan de bitcoin zijn. Digitaal geld kunt je snel creëren en de koppeling met bitcoin (als “goudstandaard”) is eveneens snel gelegd. Voor alles geldt steeds: het volk kiest.

De meerderheid bepaalt!

En dat is het mooie van directe democratie. Directe democratie zou vroeger nooit mogelijk zijn geweest, omdat het simpelweg te veel tijd zou kosten. Met de technologie van nu, kun je mensen snel inspraak geven. Middels een app en een druk op de knop stem je op een kandidaat en met één druk op de knop keur je voorstellen goed of af.

Ja, maar dat kan niet daar is wetgeving veel te complex voor en daar zijn veel te veel wetten voor!” Precies en dat is exact wat er veranderen moet. De nieuwe leiders moeten dus kunnen vereenvoudigen, moeten helder kunnen communiceren en moeten het volk overtuigen. De meerderheid is altijd doorslaggevend.

Belangrijke basisregel: wetten mogen nooit de grondrechten, de vrijheid en zelfbeschikkingsrecht van de mens aantasten en dus nooit de nieuwe (door het volk goed te keuren) grondwet overschrijven. Verplichte vaccinatie zou om die reden dus al niet mogelijk zijn.

Laat het eens indalen, denk er eens over na, maar doe daar niet te lang over. We moeten snel uit de huidige situatie komen en we moeten snel zorgen dat de mensen die ons nu regeren, het pand verlaten. Teken daarom nu de petitie.

Signings

0

Goal

0

You may also like...

Popular Articles...